Chính sách bảo mật của ecostore

Giới thiệu
Ecostore tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Riêng Tư New Zealand 2020 khi đề cập đến thông tin cá nhân.Thông tin cá nhân là thông tin về một cá thể có thể nhận biết được.  Chính sách này đặt ra cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.  Chính sách này không giới hạn hay loại bỏ bất kì quyền hạn nào của bạn trong phạm vi Đạo Luật. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Đạo Luật này, truy cập www.privacy.org.nz.

Phạm vi của chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng với tất cả những thông tin cá nhân do chúng tôi thu nhập, lưu trữ và sử dụng về bạn với tư cách là khách hàng, người truy cập website và những dịch vụ điện tử khác. Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng với tất cả các thương hiệu sỡ hữu bởi chúng tôi, bao gồm ecostore, SKIN và Pineapple Heads.

Những thay đổi đối với chính sách này
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bằng cách đăng một chính sách đã sửa lên trên website của chúng tôi. Những thay đổi sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày đăng.

Thu thập thông tin cá nhân
Bất cứ lúc nào có thể, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách trực tiếp từ bạn.
Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng nhiều cách khác nhau:

 • Thông qua cookies của website khi bạn truy cập vào bất cứ website nào của chúng tôi
 • Thông qua bất kì quá trình đăng kí nào (vd: khi bạn đăng kí email của chúng tôi)
 • Thông qua bất kì hình thức liên lạc nào của bạn với chúng tôi (vd: cuộc gọi hay email)
 • Khi bạn tham gia một cuộc thi
 • Khi bạn mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Từ các bên thứ ba mà bạn đã ủy quyền thông tin này hoặc thông tin công khai

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn như thế nào:

 • Để xác định danh tính của bạn
 • Để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đến bạn
 • Để quảng bá những sản phẩm và dịch vụ cho bạn, bao gồm liên lạc điện tử với bạn (vd: thông qua tin nhắn hoặc email, hoặc sử dụng Facebook hoặc Google để quảng cáo cho bạn)
 • Để cải thiện những dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi
 • Để thực hiện kiểm tra tín dụng của bạn (nếu cần)
 • Để gửi hóa đơn và thu tiền mà bạn còn nợ chúng tôi, bao gồm những giao dịch thẻ tín dụng được ủy quyền
 • Để giao hàng cho bạn
 • Để phản hồi những cuộc trò chuyện với bạn, bao gồm cả những khiếu nại
 • Để thực hiện khảo sát
 • Để bảo vệ và/hoặc thi hành các quyền lợi và lợi ích hơp pháp của chúng tôi, bao gồm bảo vệ bất kì cáo buộc nào
 • Cho bất kì mục đích khác được ủy quyền bởi bạn hoặc Đạo Luật

Chúng tôi sẽ không thể làm những việc này mà không có thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như giao hàng online hoặc phản hồi những thắc mắc của bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi không bán hay cho thuê bất kì thông tin cá nhân nào của bạn cho các bên thứ ba, tuy nhiên chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho:

 • Bất kì công ty nào trong tập đoàn của chúng tôi
 • Các công ty và cá nhân khác mà chúng tôi tuyển dụng để thực hiện các chức năng hay dịch vụ thay mặt chúng tôi, ví dụ như:
 • Hoàn thành đơn hàng
 • Giao hàng
 • Gửi thư bưu chính, email hoặc tin nhắn
 • Cung cấp hỗ trợ tiếp thị
 • Cung cấp quảng cáo trực tuyến, ví dụ: sử dụng Facebook, Instagram hoặc Google
 • Phân tích dữ liệu
 • Xử lý thanh toán tín dụng
 • Duy trì hệ thống công nghệ thông tin cơ bản của chúng tôi
 • Cung cấp trang web của chúng tôi
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng
 • Pháp lý
 • Kiểm toán

Những công ty và cá nhân này sẽ có quyền truy cập vừa đủ với thông tin cá nhân của bạn, đủ để thực hiện những chức năng trên nhưng sẽ không dùng nó cho bất kì mục đích nào khác.

 • Một cơ quan tín dụng nhằm một mục đích kiếm tra tín dụng của bạn (nếu cần)
 • Các bên thứ ba khác
 • Một cá nhân nào đó có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: cơ quan quản lý)
 • Bất kì cá nhân nào khác được ủy quyền bởi Đạo Luậy hoặc một luật khác (ví dụ: một cơ quan thực thi pháp luật)
 • Bất kì cá nhân nào khác được ủy quyền bởi bạn

Tôi sẽ nhận những email nào từ ecostore? Tôi có thể hủy đăng kí những email đó không?
Với tư cách là một người dùng của ecostore đã đăng kí, bạn có thể nhận được email từ chúng tôi bao gồm các bản tin và ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn không còn muốn nhận được những email như vậy, bạn có thể từ chối bất kì lúc nào bằng cách xóa dấu tích bên dưới chỗ đăng nhập.

Sử dụng Internet
Trong khi chúng tôi thực hiện các bước để duy trì kết nổi Internet bảo mật, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân qua Internet thì đó là rủi ro của chính bạn bởi vì không có sự truyền thông tin nào qua Internet có thể bảo đảm bảo mật. Nếu bạn đăng tải thông tin cá nhân của bạn lên trên bảng tin nhắn của website/trong phòng chat hoặc các công cụ thông tin truyền thông, bạn đã biết và đồng ý rằng thông tin bạn đăng tải là công khai. Nếu bạn theo một đường link trên website của chúng tôi hoặc của một website khác, chủ sở hữu của website đó sẽ có chính sách riêng tư riêng của họ đối với thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của website trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Sử dụng Cookies
Website của chúng tôi sử dụng cookies, là những đoạn dữ liệu được lưu trực tiếp trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một website. Cookies cho phép bạn mua sắm trên website của chúng tôi và có thể được dùng bằng nhiều cách nhằm nâng cao hoặc cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web và mua sắm của bạn. Bạn có thể tắt cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của bạn, mặc dù điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử tất cả tính năng của website.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để giữ cho thông tin của bạn an toàn khỏi những mất mát, hoạt động trái phép hay sai mục đích khác.

Truy cập và sửa thông tin cá nhân của bạn
Căn cứ vào những quy định để từ chối được quy định trong Đạo Luật, bạn có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân đã sẵn sàng truy xuất của bạn mà chúng tôi nắm giữ và yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Trước khi thực hiện quyền này, bạn sẽ cần những chứng cứ để xác minh rằng bạn chính là người liên quan đến thông tin cá nhân này. Đối với những yêu cầu chỉnh sửa, nếu chúng tôi nghĩ rằng việc chỉnh sửa là hợp lí và chúng tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân này một cách hợp lí, chúng tôi sẽ tiến hành việc chỉnh sửa. Nếu chúng tôi không thực hiện việc chỉnh sửa, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đánh dấu lại những thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn thực hiện cả hai quyền được nêu trên, email cho chúng tôi tại info@ecostorenz.com.vn. Email của bạn nên cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ về danh tính của bạn và nêu ra chi tiết những yêu cầu của bạn (ví dụ: thông tin cá nhân, hoặc sự chỉnh sửa, mà bạn đang yêu cầu). Chúng tôi có thể tính phí hợp lí cho bạn để cung cấp cho bạn bản copy của thông tin cá nhân bạn yêu cầu hoặc để chỉnh sửa thông tin đó.

Nội dung
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp tốt nhất có thể các dịch vụ và thiết lập những thực tiễn tốt nhất như một phần của tập thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp những nội dung chất lượng cao trên website của mình, chúng tôi không đảm bảo hay chứng thực cho độ chính xác, hoàn thiện, phù hợp, sẵn có hoặc kịp thời của bất cứ gì được đăng tải trên website. Giá cả và tính sẵn có của sản phầm là những điều có thể thay đổi mà không có thông báo. Trong trường hợp có những thay đổi như vậy, chúng tôi sẽ liên lạc với những khách hang trước khi gửi đi đơn hàng của bạn.

Tổng quan
Với việc sử dụng website của chúng tôi, bạn đang đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân bởi chúng tôi theo Chính sách bảo mật này. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi có quyền để cải thiện, xóa bỏ hoặc thay đổi chính sách này mà không có thông báo. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết được bất kì thay đổi nào với chính sách này.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được để nâng cao trải nghiệm của bạn tại ecostore. Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn với người khác. Nếu bạn không muốn nhận những email tiếp thị của chúng tôi, bạn có thể từ chối bất kì lúc nào bằng cách nhấn vào link hủy đăng kí trong những email mà chúng tôi gửi cho bạn.

Liên hệ với chúng tôi
Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có những câu hỏi về Chính sách bảo mật của ecostore: info@ecostorenz.com.vn